Skip to main content
Новини

Стая за психично здраве ще бъде създадена в Центъра за подкрепа на семейства с редки диагнози.

През 2023 Българска Хънтингтън Асоциация работи усилено с помощта приятели и партньори, за да сбъдне мечтата на стотици хиляди хора живеещи с редки диагнози и техните семейства за място, в което да получат подкрепа и разбиране – Център за подкрепа на семействата с редки диагнози. Центърът се създава в помещение предоставено за безвъзмездно ползване в град София, а в него организацията ще разшири дейността си по предоставяне на информиране, консултиране и терапия за хора, които живеят с редки болести и техните семейства.

Към усилията на БХА за осигуряване на подкрепа за хората живеещи с редки болести, за втори път (вж.дейностите на Редки болести и COVID-19 тук),  се присъединява Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“, чрез финансова подкрепа за  Програмата ни за психично здраве за хора живеещи с редки болести и техните семейства. Благодарение на инициативата, ще бъде обзаведена стая за психично здраве в Центъра за подкрепа, а десетки семейства ще бъдат директно подкрепени, чрез предоставяне на услуги и консултации за подобряване на психичното им състояние и здраве в различни формати до средата на 2024 година.

Програмата за психично здраве за хора живеещи с редки болести и техните семейства  е част от мисията на Българска Хънтингтън Асоциация за подобряване на немедицинската грижа на хората живеещи с редки болести  в България и техните семейства.

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ има за цел да постави процеса на вземане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на водещи обществени личности – лидери в сферата, в която работят. Фондацията разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социалнозначими проекти, разрешаващи проблеми от сферите на здравеопазване, образование и околна среда.

#TimeToMakeTomorrow 

en_USEnglish