HD WEEK (Huntington’s Disease week)

Стартира изпълнението на проект HD WEEK (Huntington’s disease week)

С радост Ви съобщаванме, че стартира проект HD WEEK (Huntingon’s disease week) – 10 месечен проект, подкрепен финансово от Фонд Активни Граждани на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проект HD WEEK, цели да допринесе за справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват хората с редки заболявания в България, чрез укрепването на капацитета на гражданската организация Българска Хънтингтън Асоциация, засилен граждански сектор, овластена и с намалени негативни последствия от COVID-19 уязвима група на хората с болестта на Хънтингтън. Проектът е необходим за продължаване на активната дейност на БХА в условията на криза и възстановяването от нея. С него ще се постигне изграждане на капацитет за провеждане на качествени онлайн събития и дистанционна дейност, подобряване на състоянието на засегнатите семейства, влошено от пандемията, чрез възстановяване „на живо“ в условията на летен обучителен лагер на взаимодействията между хората с редки болести и помагащи им професионалисти, създаване на стратегия за развитие в отговор на кризата COVID-19.


Проектът продължава усилията за овластяване на уязвимата група на хората с редки болести като спомaгa за самоорганизирането на групи за взаимопомощ на хората, живеещи с болестта на Хънтингтън. Партньорстовото с Европейската Хънтингтън Асоциация е възможност за директен пренос на добри практики свързани с подкрепата на засегнати семейства в условия на пандемия.

Сближаването и партнирането на двете изпълняващи организации ще допринесе и за повишаване на общественото осъзнаване на факта, че болните от една рядка болест може да са малко, но предвид това, че засягат цялото семейство стават социално значим проблем.


Обучение за вътрешен капацитет на екипа на проекта

Като част от дейност Развиване на оперативен капацитет в НПО за посрещане на предизвикателства, свързани с COVID-19, беше реализирано вътрешно обучение на екипа на организацията, сътрудниците и доброволците за работа в дигитална среда – за организиране и провеждане на онлайн обучения и конференции в Zoom.

В края на обучението беше проведен кратък изпит за проверка на усвоените знания и умения и бяха раздадени сертификати. Участниците в обучението подписаха и съгласие за безплатно предоставяне на обучение за работа в Zoom при нужда от такова на нови членове на екипа на БХА. Всички участници попълниха оценителни въпросници. На основата на така подадената обратна връзка, оценка на обучителните материали и обучителния подход и на наблюдения по време на провеждането на обучението, беше разработен аналитичен доклад за степента на постигнато задоволство и резултатите от обучение.

Очаквайте следващите дейности!


Проектен бюлетин HD WEEK (Huntington’s disease week)

Представяме ви проектен бюлетин с подробна информация за инициативата и новини от партньора.

Стартира записването за „Седмица за болестта на Хънтингтън“ 2021

Бързаме да ви съобщим, че регистрaционната форма за участие в „Седмица за болстта на Хънтингтън “ 2021 е отворена. Молим всички желаещи да се регистрират възможно най-бързо, тъй като местата са ограничени.

Регистрационна форма: https://forms.gle/FfVSbijYJese5Erv9

Ако имате каквито и да е било въпроси или затруднения във връзка със записването, не се кoлeбайте да се свържете с нас на info@huntington.bg.


Обучителни материали за проект „HD WEEK (Huntington’s disease week)“


Снимки от събитието


Презентация на тема “НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ БОЛЕСТ НА ХЪНТИНГТЪН: ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ“

Share