Започва работа по втората част на проекта EMPOWERARE

Сдружение Българска Хънтингтън Асоциация започна работа по изпълнението на 2-годишен проект „Овластяване на хора с редки болести -2021“.

Проектът се изпълнява в партньорство с Ресурсния Център за хора с редки болести FRAMBU (https://frambu.no/).

В България остават неразрешение редица въпроси свързани със социалната подкрепа и грижа, касаещи повече от 400 000 засегнати от различни редки заболявания хора. Основната цел на проекта е да обучи и овласти предсатвители на уязвимата група за гражданско участие и застъпничество на тези недобслужени нужди. Норвежката организация партньор е един от първите ресурсни центрове за редки забоявания в Европа и нейното участие допринеся със сериозен и дългогодишен опит в овластяването и подкрепата на пациенти и семейства с редки заболявания.

  • Основните дейности по проекта са:
  • Реализиране на обучения за подкрепа на хората с редки болести и техните семейства
  • Създаване на телефонна линия за предоставяне на основна информация на

Прочети повече

Започва HD WEEK 2021

Между 25 и 30 август 2021 г., в гр. Бургас, ще се проведе инициативата HD WEEK, която събира семейства засегнати от болестта на Хънтингтън от цяла България.

С програмата за свободно участие, за участници без предварителна регистрaция, можете да се запознаете тук:

За повече информация и контакти:

Наталия Григорова, GSM: 0876510846…

Прочети повече

Историята на Йонка

Младото момиче на снимката се казва Йонка. Йонка е на 30 години и вече има ясно изявени симптоми на болестта, които й пречат да се движи така, както тя иска. За първи Йонка видя морето на 30 годишна възраст, въпреки че живее в малко село във Варненска област, по време на събитието HD WEEK през 2019 година.

Йонка  е невероятна млада жена с желание за живот. В Йонка има много енергия, иска да живее, да се движи, да танцува, да спортува. В дните, в които се състоя HD WEEK (събитие, което събира семействата засегнати от болестта), тя танцува, рисува, участва в групи за подкрепа, консултира се със специалисти, прави физиотерапия, прави упражнения на открито, радва се на децата които участваха в срещата. Казва „Аз съм в Рая“, толкова много и хареса тази среща, толкова много се усещаше приета, подкрепена, сред …

Прочети повече

През 2021 година ще се реализира проект „HD WEEK“

Българска Хънтингтън  Асоциация (БХА) стартира изпълнениет на проект „HD WEEK (Huntingon’s disease week)“, който ще допринесе за намаляване на отрицателните ефекти от пандемията Covid-19 и свързаните с нея ограничителни мерки и последици, за семейства засегнати от болестта на Хънтингтън в България.

Пандемията изправи БХА пред предизвикателството на дистанционна дейност и влошено състояние на семейсвата засегнати от редки болести. Липса на предишен опит за дистанционна работа и сериозната социална изолация на засегнатите от Болестта на Хънтингтън семейства, постави пред организацията нова реалност, в която трябва да работи. Влошеното поради пандемията психично здраве на хората с хронични заболявания е доказано от редица изследвания, като социалната изолация, засилена от принудителното затваряне вкъщи и прекъсване на лечение и рехабилитация, като последствие доведе до остра нужда от общуване и споделяне със специалисти и хора със сходен здравен статус.

Основната дейност на проекта е свързана с …

Прочети повече

Онлайн обучение „Права на хората с увреждания – социални услуги и лична помощ“


На 20 декември 2020 г. от 10:00 часа, ще се състои поредното онлайн обучение за правата на хората с увреждания в България, част от проекта „Овластяване на хора с редки болести“

www.empowerare.eu

Обучението е със свободен достъп и за да се включите в него, е необходимо да попълните формата за участие:

https://forms.gle/5se6FbPMuKGAoJQg8


Панелисти в обучението ще бъдат –  Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Илиана Тонова –  пациентски експерт и Иван Дечев – юрисконсулт и експерт по правата на хората с увреждания. По време на обучението,  ще бъдат дискутирани промените в социалните услуги според новия закон за предоставяне на социални услуги и закона за личната помощ, като програмата ще цели представяне на практически знания касаещи конкретни казуси, с които хората с увреждания се сблъскват. Друга основна тема ще бъде актуалната обстановка и свързаните с COVID-19 процедури …

Прочети повече

Онлайн обучение „Права на хората с увреждания в България“ – втора част

Продължаваме с второто обучение по проект „Овластяване на хора с редки болести“. Темата ще бъде насочена основно към възможностите на хората с увреждания за обучение, работа и самостоятелна стопанска дейност в България. Участниците ще се запознаят с различни актуални мерки за подкрепа на работодатели и търсещи работа, възможности за финансиране на собствена стопанска дейност, както и облекчения за работещите хора с увреждания.

Обучението ще се състои в Събота, 8 Август 2020г от 10:00ч до 16:00ч, можете да се включите в обучението като заявите своето участие на следния линк:
https://www.facebook.com/events/739621816857433/?refid=12

Панелисти в обучението ще бъдат – Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Лила Ангелова – пациентски експерт и човек с рядко заболяване и Елка Тодорова – експерт по темата за трудовите права на хора с увреждания и председател на НФРИ. Елка Тодорова, ще представи основните права на …

Прочети повече

Пресконференция за представяне на проект „Овластяване на хора с редки болести“

На 23 Декември от 11:00 часа, в пресцентъра на БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49, София ще се състои пресконференция за представяне на проекта „Овластяване на хора с редки болести“, изпълняван от Българска Хънтингтън Асоциация с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. За изпълнението на проекта Българска Хънтингтън Асоциация ще си партнира с FRAMBU (Frambu Competence Center for Rare Disorders), Норвегия. FRAMBU е най-големия център за редки болести в Норвегия и предлага мултидисциплинарни грижи за деца, юноши и хора с над 400 различни вида редки болести и техните семейства.

Основна цел на проекта е да допринесе за намаляване на социалните различия, чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи за подобряване на достъпа до социална подкрепа на засегнатите от редките болести в България.

В хода на …

Прочети повече

„Непозната болест на Хънтингтън“ е нашата първа кампания в инициативата „Избери за да помогнеш“

За 11-а поредна година Райфайзенбанк открива набирането на средства в подкрепа на 23 каузи, част от дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2019. Фокусът на селектираните през тази година проекти е върху иновациите в медицината и образованието, навременната профилактика и лечение на редки болести при деца и възрастни, подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и физически увреждания, съхраняването на българското културно наследство, както и опазването на българските гори и биоразнообразие.

Сред организациите, които набират финансиране за проектите си, сме и ние от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“. Нашата кампания е озаглавена „Непознатата болест на Хънтингтън“ и цели набирането на средства за заплащане на генетични тестове за семейства в риск и предоставянето на последваща подкрепа и рехабилитация на засегнатите от рядката болест на Хънтингтън в България.

Подробна информация за проекта „Непознатата болест на Хънтингтън“ е достъпна на …

Прочети повече

Проект „Овластяване на хора с редки болести“

На 2 октомври 2019 г. Българска Хънтингтън Асоциация стартира реализирането на проект „Овластяване на хора с редки болести” /ЕмpoweRare/ в партньорство с FRAMBU – Frambu Competence Center for Rare Disorders, Норвегия.  FRAMBU е най-големия център за редки болести в Норвегия и предлага мултидисциплинарни грижи за деца, юноши и хора с над 400 различни вида редки болести и техните семейства.

Проектът е с продължителност 18 месеца и се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основна цел на проекта е да допринесе за намаляване на социалните различия чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи за подобряване на достъпа до специализирани социални услуги и интегриране на редките болести в социалната политика в България.

В хода на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности:

  • Споделяне на

Прочети повече

Наръчник с основни двигателни и когнитивни упражнения

Скъпи приятели,

всички упражнения са подбрани посредством работата ни с нашите потребители. Предстои ревизия, която ще обогати предложените упражнения.

Наръчника можете да свалите от тук:

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“, който се осъществява с финансовата с финансова подкрепа от Столична община Програма „Европа“ 2019. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българска Хънтингтън Асоциация и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Столична община.

Прочети повече