Наръчник с основни двигателни и когнитивни упражнения

Скъпи приятели,

всички упражнения са подбрани посредством работата ни с нашите потребители. Предстои ревизия, която ще обогати предложените упражнения.

Наръчника можете да свалите от тук:

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“, който се осъществява с финансовата с финансова подкрепа от Столична община Програма „Европа“ 2019. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българска Хънтингтън Асоциация и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Столична община.

Прочети повече

Избор на изпълнител за доставка на оборудване

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация”, съгласно заповед N: 3 / 02.09.2019 г., отправя нова покана за събиране на оферти за доставка на оборудване във връзка с изпълнението на  проект “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.

За изпълнение на проектните дейности по проекта е необходимо закупуване на следната апаратура за рехабилитация във виртуална реалност:

1. Пълен комплект оборудване за рехабилитация във виртуална реалност за използване в домашна среда – 15 броя с доживотен лиценз.

2. Прозгнозна стойност: 29 700 лв.

3. Офертите следва да бъдат изпращани/предавани на адрес: жк.Красно село бл.198, вх.1, ет.6, ап.23

Моля да ни предложите оферта с описание на технически характеристики и цена според образеца.

Офертата трябва да бъде попълнена по приложения образец …

Прочети повече

Проект за “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ е бенефициент по Капиталов проект “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.

Проекта цели закупуване на оборудване за рехабилитация във виртуална реалност необходимо за едновременното обслужване на  15 човека с увреждания, ползватели на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“.

           С помощта на приложението на специализираното оборудване за използване на дигитална система за двигателна и когнитивна рехабилитация във виртуална реалност, ще се предостави възможност на потребителите да се включат активно с помощта на специалист и чрез самостоятелно ползване на системата, в процеса на рехабилитация и подобряване на състоянието си. Наличието на доживотен лиценз за използване на оборудването ще предостави възможност на доставчика на социалната услуга да променя ползвателите на оборудването периодично, така обхващайки по-голям брой хора с увреждания …

Прочети повече

HD WEEK България

HD WEEK България, Варна 6-9 юни 2019

От 6ти до 9ти юни се състоя първия HD WEEK в България. За място на събитието избрахме Варна, третия по големина град в България.

Повечето от българските семейства засегнати от болестта на Хънтингтън живеят в абсолютна изолация. Те никога не са виждали други семейства с болестта на Хънтингтън и са принудени да се консултират с лекари, които имат много малка или никаква експертиза относно заболяването им. Много от тях  са принудени да се справят, не само със симптомите на заболяването на своите близки и с недобре развитата здравна и социална система в България, но и със самотата, срама, стигмата, вината, безнадеждността и изолацията.   За да им помогнем разработихме концепцията за HD WEEK.

HD WEEK e събитие, на което семействата са поканени да останат няколко дни заедно с други засегнати и специалисти …

Прочети повече

Анкета за проучване на достъпа до дигитални иновации на хората с увреждания живеещи в София

Вече е достъпна за попълване анкета предназначена за младежи и хора с увреждания, която проучва достъпа до дигитални иновации в столицата. Анкетата се провежда по проект „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“

Попълването на анкетата, ще ни позволи да съберем данни за това, доколко хората с увреждания живеещи в София са запознати с наличието на дигитални решения насочени към подобряване на менталното и физическо здраве, и възползват ли се от тях.

Анкетата можете да намерите тук:

https://forms.gle/Sw44Wh5LoVGVbGF3A

Прочети повече

SMS с текст DMS REDKI на номер 17 777, събира средства за грижа за хора с редки болести

Кампанията ни, „Дарете грижа за хора с редки болести“ е част от първата национална инициатива в подкрепа на дарителството „България Дарява“.

Целта на кампанията е да осигури средства за финансиране на проекта  Мобилен Център за хора с редки болести, който  обхваща хора с редки болести с тежки редки увреждания, не само в големите градове, но и в малки населени места в България, за да им предостави подкрепа и рехабилитация в дома им.

За кампанията, можете да дарите като изпратите sms с текс DMS REDKI на 17 777, на цена от 1 лев с ДДС. Банкови преводи са възможни и през различните платформи за даряване в интернет, които можете да откриете в сайта на кампанията.

„Болестта може и да е рядка, но грижата не трябва да бъде такава“ е мотото на кампанията, а …

Прочети повече

„Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ е най-новия проект на БХА

Проекта „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ цели да предостави възможност за интегриране на младежи и възрастни хора в неравностойно положение, чрез достъп до иновативни дигитални технологии насърчаващи здравословния начин на живот.

Чрез изпълнението на проекта, ще  се реализират дейности насърчаващи дигиталната свързаност и развитието на умения за 21 век, чрез проучване на достъпността и предоставяне на възможност за използване на иновативни дигитални технологии. Ще насърчава и информира за здравословния начин на живот чрез физическа и ментална активност и ролята му за социално включване на младите и възрастни хора в риск. Освен дейности по управление и публичност по проекта ще бъде анализирана достъпността до дигитални технологии сред младежи и възрастни в неравностойно положение живеещи в София, ще бъде безвъзмездно предоставена иновативна технология за когнитивна и двигателна активност на 8 младежи с увреждания на възраст от 18 до 27 години и 8 …

Прочети повече

Първа награда за Иноватовна социална услуга на Столична община получи Център за хора с редки болести

Център за хора с редки болести получи Първа награда в категория „Иновативна социална услуга на годината“. Наградата получи Наталия Григорова, ръководител на социалната услуга лично от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.

Столична община връчи първите награди за добри практики в сферата на социалните услуги, под мотото „Доброто променя“ на 12 Декември 2018 година в Национален музей „Земята и хората“. На церемонията присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на ДАЗД д-р Лилова и зам.-кметът Албена Атанасова.

„Щастливи сме, че нашите усилия да подобрим живота на хората с редки болести, биват оценени толкова високо. През 2015 година поставихме началото на нашата работа в сферата на социалните услуги, като изпълнихме успешно първия си проект за домашни грижи за хора с редки болести, а през 2017 година разкрихме Центъра, благодарение на финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Към момента …

Прочети повече

Дарете грижа за хора с редки болести

Българска Хънтингтън Асоциация стартира кампания за набиране на средства за осигуряване на Домашни грижи на хора с редки болести. Кампанията стартира благодарение на Фондация BCause и техния инструмент за набиране на дарения Платформата. Кампанията цели набирането на 4800 лева за осигуряване на 120 домашни посещения от специалисти по рехабилиатция, Кинезитерапия и Социална работа на хора засегнати от редки заболявания, които не могат да излизат от домовете си.

Един на 2000 човека е засегнат от рядко заболяване, а се срещат повече от 6000 вида редки заболявания. Само за 5% от тях има лечение. Хънтингтън, Реклинкхаузен, Акромегалия, Атаксия на Фридрайх, Муквисцидоза, Саркоидоза, Сирингомиелия – зад тези екзотични имена стоят истински хора със своите съдби. Нелечими, хронични, водещи до тежки увреждания. Чувството за изолация се усеща още с израза „рядко срещана болест“. Това са хора на всякаква възраст, които се нуждаят от подкрепа …

Прочети повече

Контролни неврологични прегледи в Център за хора с редки болести

Българска Хънтингтън Асоциация със съдействието на Катедра по Неврология към УМБАЛ „Александровска“ кани всички засегнати от болестта на Хънтингтън на контролни Неврологични и Невропсихологични консултации, с цел проследяване на състоянието Ви, както и за създаване на по-добър контакт между специалисти, пациенти и техните семейства.

Прегледите и консултациите ще се провеждат в Центърa за Редки Болести и /или в Клиниката по Неврология, УМБАЛ „Александровска“.

Ако проявявате интерес за консултация, може да се свържете с нас всеки работен ден между 10:00-17:00 часа, на следните телефони и електронна поща:
Наталия Григорова- 0876510846, info@huntington.bg
д-р Желязкова, Невролог
Райна Матева-Клиничен психолог

Прочети повече