Първа награда за Иноватовна социална услуга на Столична община получи Център за хора с редки болести

Център за хора с редки болести получи Първа награда в категория „Иновативна социална услуга на годината“. Наградата получи Наталия Григорова, ръководител на социалната услуга лично от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.

Столична община връчи първите награди за добри практики в сферата на социалните услуги, под мотото „Доброто променя“ на 12 Декември 2018 година в Национален музей „Земята и хората“. На церемонията присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на ДАЗД д-р Лилова и зам.-кметът Албена Атанасова.

„Щастливи сме, че нашите усилия да подобрим живота на хората с редки болести, биват оценени толкова високо. През 2015 година поставихме началото на нашата работа в сферата на социалните услуги, като изпълнихме успешно първия си проект за домашни грижи за хора с редки болести, а през 2017 година разкрихме Центъра, благодарение на финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Към момента …

Прочети повече

Уъркшоп „Психосоциална подкрепа за хора с редки болести в България-мисията възможна“

На 23 Септември от 16:15 часа в хотел Рамада, София, по време на Европейската Конференция за болестта на Хънтингтън, ще се състои първия уъркшоп на тема „Психо-социална подкрепа за хора с редки болести – мисията възможа“. На него хората с редки болести, ще имат възможност да разберат какви са най-новите им възможности за включване в проектите ExtraCareinRare и Психосоциалeн патронаж на Българска Хънтинтън Асоциация.
По време на уъркшопа ще бъдат дискутирани всички услуги предоствяни по проектите, както и правата на хората с редки болести да получават интегрирана грижа касаеща психосоциалната им рехабилитация. Ще бъде демонстрирана и представена и иновативната интерактивна система за неврокогнитивна рехабилитация NEUROFORMA, достъпна за първи път за българските пациенти чрез проекта ExtraCareinRare.

Каним всички хора засегнати от редки болести, да се участват в дискусията и уъркшопа, тъй като тяхното участие и мнение е ключово за работата ни. …

Прочети повече

Безплатно обучение по Ключова компетентност ‚Дигитални умения“.

Във връзка с изпълнението на проект ExtraCareinRare финансиран от ОПРЧР, на Българска Хънтингтън Асоциация, каним 15 човека с редки болести, притежаващи ТЕЛК, да с включат в безплатно обучение по ключови компетентности „Дигитални умения“, което ще се проведе в град София през месец октомври 2017г.

Успешно завършилите обучението ще получат поименен Сертификат за професионално обучение по Дигитални умения.

 

 

След завършване на курса, Българска Хънтингтън Асоциация, ще проведе процедура за наемане на срочна  работа  за успешно преминалите курса,  на позиция Компютърен оператор, който щебъде назначен на работа в Център за хора с редки болести в град София, бул. Генерал Данаил Николаев 26.

Моля всички желаещи да се включат, да изпратят заявление по образец, заедно със сканирани необходимите документи на info@huntington.bg, или лично да се предадът на ръководителя на проекта – Наталия Григорова,  телефон за контакт 0876510846.

Проект ExtraCareinRare BG05M9OP001-2.005-0103-C01  …

Прочети повече