Започва HD WEEK 2021

Между 25 и 30 август 2021 г., в гр. Бургас, ще се проведе инициативата HD WEEK, която събира семейства засегнати от болестта на Хънтингтън от цяла България.

С програмата за свободно участие, за участници без предварителна регистрaция, можете да се запознаете тук:

За повече информация и контакти:

Наталия Григорова, GSM: 0876510846

Share