Възможна е дискриминация по отношение на пациентите с редки болести в триажните насоки за COVID-19

От EURORDIS предупреждават за наличие на дискриминация в правилата за триажна грижа по отношение на пандемията с COVID-19 в редица държави. Организацията предлага и конкретни мерки по отношение недопускането на дискриминация към хората засегнати от редки болести, що се касае до медицинското им обслужване при зараза с COVID -19.

В медицината термина „триаж“ се използва за приоритизиране на пациентите според техните нужди и ресурси. Определението за триаж гласи:

„Триаж е процесът на определяне на приоритета на лечението на пациентите въз основа на тежестта на тяхното състояние или вероятността за възстановяване със и без лечение.“

Поради пандемията от COVID-19 от EURORDIS – European Rare Diseases Organisation алармират, че е налице дискриминация по отношение на пациентите с редки болести при лечението им от COVID-19 и предлагат конкретни мерки като:

  • 1.Незабавно изготвяне на протоколи касаещи предоставяне на спешна медицинска помощ по време на кризата COVID-19, оправдано от сложните нужди на пациенти с редки болести
  • 2. Включване на хората живеещи с рядко заболяване като приоритетно население в превантивните мерки целящи ограничаване на разпространението на COVID-19
  • 3. Вземане под внимание експертността на роднините/грижещите се за индивида с рядко заболяване при предоставянето на най-добрата грижа за пациента

Като гражданска организация, Българска Хънтингтън Асоциация заставайки изцяло зад становището на EURORDIS оценява дълбоко усилията на здравните специалисти срещу пандемията и призовава българските власти и медицински експерти и организации, имащи отношение към грижата за пациентите, да не допускат под никаква форма дискриминация при медицинското обслужване на пациенти с редки заболявания заразени с COVID-19.

Цялото становище на EURORDIS, четете на английски език тук:

Share