„Непозната болест на Хънтингтън“ е нашата първа кампания в инициативата „Избери за да помогнеш“

За 11-а поредна година Райфайзенбанк открива набирането на средства в подкрепа на 23 каузи, част от дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2019. Фокусът на селектираните през тази година проекти е върху иновациите в медицината и образованието, навременната профилактика и лечение на редки болести при деца и възрастни, подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и физически увреждания, съхраняването на българското културно наследство, както и опазването на българските гори и биоразнообразие.

Сред организациите, които набират финансиране за проектите си, сме и ние от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“. Нашата кампания е озаглавена „Непознатата болест на Хънтингтън“ и цели набирането на средства за заплащане на генетични тестове за семейства в риск и предоставянето на последваща подкрепа и рехабилитация на засегнатите от рядката болест на Хънтингтън в България.

Подробна информация за проекта „Непознатата болест на Хънтингтън“ е достъпна на платформата izberi.rbb.bg, от която удобно могат да се извършат и даренията.

„Вече 11 години продължаваме да правим историите по-добри с дарителската ни инициатива „Избери, за да помогнеш“. Подкрепихме с близо 3 млн. лв. над 140 организации за реализирането на 257 проекта. Надяваме се, че и през тази година ще продължи тенденцията за все по-голяма ангажираност към каузите в кампанията както от страна на служителите, така и от широката общественост. Хората имат доверие в „Избери, за да помогнеш“ заради дългогодишната история на кампанията, мащаба и прозрачните резултати. Инициативата е достъпна възможност да проявим съпричастност с нуждаещите се“ – каза Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк.

Традиционно най-много средства в дарителската кампания се набират от банката и служителите на Групата Райфайзен в България, като през последните години нарастват броят и делът на дарения от широката общественост, които бяха удвоени през 2018 г. спрямо предходната кампания.

Дарение за избрания проект може да се направи лесно чрез модерната платформа izberi.rbb.bg и опцията „Дари с банкова карта“ – линк към виртуалния ПОС терминал се намира под всеки отделен проект, включен в кампанията, като е необходимо единствено въвеждането на данни за картата и избор на сума за дарение. Другите опции за подкрепа на каузите е през RaiMobile, Райфайзен Онлайн или с банков превод директно по банковата ни сметка:

Получател/Титуляр: Българска Хънтингтън Асоциация

IBAN: BG28BGUS91601002931700

BIC: BGUSBGSF

При банка: Българо-американска кредитна банка

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

Share