Избор на изпълнител за доставка на оборудване

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация” отправя покана за събиране на оферти за доставка на оборудване във връзка с изпълнението на  проект “Осигуряване на специализирани технологии за модернизиране и създаване на устойчивост на услугата „Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.

За изпълнение на проектните дейности по проекта е необходимо закупуване на следната апаратура за рехабилитация във виртуална реалност:

1. Пълен комплект оборудване за рехабилитация във виртуална реалност за използване в домашна среда – 15 броя с доживотен лиценз.

Моля да ни предложите оферта с описание на технически характеристики и цена.

Офертата трябва да бъде попълнена по приложения образец и да съдържа техническа и ценова оферта, срок на валидност и метод на плащане. Изборът на изпълнител ще бъде извършен по критерий „най-ниска“ предложена цена.

Офертата се изпраща подписана, подпечатана и сканирана по електронна поща на info@huntington.bg в срок до 18.00 ч.на 16.08.2019 година.

Можете да изтеглите от тук:

Share