HD WEEK България

HD WEEK България, Варна 6-9 юни 2019

От 6ти до 9ти юни се състоя първия HD WEEK в България. За място на събитието избрахме Варна, третия по големина град в България.

Повечето от българските семейства засегнати от болестта на Хънтингтън живеят в абсолютна изолация. Те никога не са виждали други семейства с болестта на Хънтингтън и са принудени да се консултират с лекари, които имат много малка или никаква експертиза относно заболяването им. Много от тях  са принудени да се справят, не само със симптомите на заболяването на своите близки и с недобре развитата здравна и социална система в България, но и със самотата, срама, стигмата, вината, безнадеждността и изолацията.   За да им помогнем разработихме концепцията за HD WEEK.

HD WEEK e събитие, на което семействата са поканени да останат няколко дни заедно с други засегнати и специалисти имащи отношение към терапията на заболяването. За времето прекарано заедно те се запознават, общността се сплотява, научават повече за заболяването и как да се справят с предизвикателствата като пациенти или членове на семейства. През тези няколко дни се състоят обучителни сесии, групи за подкрепа, групови дискусии, индивидуални и групови консултации с мултидисциплинарен екип, организира се и събитие за повишаване на обществената информираност.

Ако искате да ни помогнете да осъществим следващия HD WEEK, можете да дарите средства на банковата сметка на Българска Хънтингтън Асоциация с основание HD WEEK 2020. С набрания фонд от дарения, ще подкрепим повече финансово затруднени семейства от България да участват в събието, като покрием транспорта и настаняването им по време на събитието.

Ако искате да подкрепите тази дейност, имате възможност да дарите и чрез Epay и PayPal:
http://huntington.bg/donations/

С резюме от събитието, можете да се запознаете тук:

Share