Анкета за проучване на достъпа до дигитални иновации на хората с увреждания живеещи в София

Вече е достъпна за попълване анкета предназначена за младежи и хора с увреждания, която проучва достъпа до дигитални иновации в столицата. Анкетата се провежда по проект „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“

Попълването на анкетата, ще ни позволи да съберем данни за това, доколко хората с увреждания живеещи в София са запознати с наличието на дигитални решения насочени към подобряване на менталното и физическо здраве, и възползват ли се от тях.

Анкетата можете да намерите тук:

https://forms.gle/Sw44Wh5LoVGVbGF3A

Share