Безвъзмездно предоставяне на специализиран софтуер за двигателна и ментална активност на хора с увреждания

Във връзка с изпълнение на проект „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“, Българска Хънтингтън Асоциация,
ще предостави безвъзмездно 16 лиценза за 3 /три/ месеца, за използване на специализиран софтуер за рехабилитация в домашна среда на 16 младежи и възрастни с увреждания.

Във връзка с това, каним младежи с увреждания на възраст от 15 до 27 години, живеещи на територията на София-град и възрастни хора с увреждания на възраст над 65 години, живеещи на територитя на София-град, да подават своите заявления за включване в проекта и получване на безплатния софтуер на имейла на асоциацията:

info@huntington.bg , или да се свържат директно с Ръководителя на проекта – Наталия Григорова, GSM: 0876510846

За да е възможно желаещите хора с увреждания, да се възползват от поканата, те трябва да притежават компютър с камера, да имат базистни умения за работа с компютър и да имат запазена двигателност поне на един горен крайник. Всеки участник ще бъде обучен за използване на софтуера по време на инсталацията му. Моля свържете се с нас на посочените контакти, ако имате нужда от допълнителна информация.

Проект Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“F

Share
Share