„Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ е най-новия проект на БХА

Проекта „Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ цели да предостави възможност за интегриране на младежи и възрастни хора в неравностойно положение, чрез достъп до иновативни дигитални технологии насърчаващи здравословния начин на живот.

Чрез изпълнението на проекта, ще  се реализират дейности насърчаващи дигиталната свързаност и развитието на умения за 21 век, чрез проучване на достъпността и предоставяне на възможност за използване на иновативни дигитални технологии. Ще насърчава и информира за здравословния начин на живот чрез физическа и ментална активност и ролята му за социално включване на младите и възрастни хора в риск. Освен дейности по управление и публичност по проекта ще бъде анализирана достъпността до дигитални технологии сред младежи и възрастни в неравностойно положение живеещи в София, ще бъде безвъзмездно предоставена иновативна технология за когнитивна и двигателна активност на 8 младежи с увреждания на възраст от 18 до 27 години и 8 възрастни хора над 65 години и ще бъде създаден  Наръчник с основни двигателни и когнитивни упражнения.  Благодарение на този проект 16 човека от уязвими групи, ще успеят да получат безвъзмездно софтуер за двигателна и когнитивна рехабилитация в домашна среда за период от три месеца, а още 500 ще получат Наръчник с основни двигателни и когнитивни упражнения. По време на предвиденото информационно събитие повече от 80 човека, ще се информират за дейностите по проекта и практическите възможности за двигателна и ментална активност при младежите с увреждания и възрастните хора. С изпълнението на проекта ще предоставим реална възможност на младежите и възрастните за достъп до иновативна рехабилитация в домашна среда, осигурявайки оптимални предпоставки за подобряване на средата и качеството им на живот.

Проект Sofia Integrira чрез дигитални иновации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“

Share