RG6042 ли е голямата надежда за терапия при Болестта на Хънтингтън?

Откриването на 10-та Пленарна среща на European Huntington Disease Network във Виена, започна с представяне на едно от най-значимите събития за болестта на Хънтигнтън през изминалата 2017 година. През месец май 2017 година, 150 семейства засегнати от болестта на Хънтингтън бяха поканени на специална аудиенция при Папа Франциск, по време на която той призова всички засегнати да не се крият повече и така сложи край на вековна стигматизация над страдащите от тежкото рядко заболяване.

„Никога повече скрити“ призовава папа Франциск към всички семейства засегнати от болестта на Хънтингтън.

Осем български представители участваха на 10-тата среща на професионалната общност, на която беше представена актуална информация относно терапията и грижата за страдащите от болест на Хънтингтън. 6 семейства, член на управителния съвет на Българска Хънтингтън Асоциация и д-р Сашка Желязкова, невролог от УМБАЛ Александровска, присъстваха на значимото събитие, по време на което беше обявено официално и предстоящото революционно клинично проучване HD GENERATION1, което ще проучва за първи път, медикамент имащ потенциала да забави прогресията на симптоматиката при заболяването.

8 български представители на общността присъстват във Виена.

Какво е RG6042?

Идва време на огромно развитие в областта на медикаментите намаляващи протеина huntingtin, който причинява болестта на Хънтингтън. На срещата на Европейската мрежа за болест на Хънтингтън, фармацевтичната компания Roche обяви подробни данни за първото по рода си проучване на лекарството за понижаване на хънтингтин протеина – RG6042. И така, какво знаем за този процес?
Какво е понижаване на huntingtin?
На първо място, ще направим кратък обзор за понижаването на хънтингтин като лечение на болестта на Хънтингтън. Увреждането на мозъка при болестта на Хънтингтън (HD) се дължи на вредния протеин, наречен мутантен huntingtin. HD генът – понякога наричан ген за huntingtin – е рецепта за „приготвяне“ на протеина на huntingtin. Когато една клетка се нуждае от повече специфичен протеин, да кажем, че това е протеинът huntingtin, тя прави нещо като копие на гена – молекула която се кодира, използвайки малко-по различeн химикал, наречен РНК. Тъй като тази РНК носи послание, учените го наричат пратеник РНК или мРНК. Ако има прекъсване някъде по тази верига, от ген до пратеник до протеин, клетката не би могла да произведе този специален протеин. Това е начинът, по който метода за понижаване на huntingtin протеина работи – чрез насочване на хънтингтин пратеника РНК, казвайки на клетките да го игнорират или изтрият. По-малко съобщения до клетките, по-малко вреден протеин за клетката.
Повечето изследователи в областта, намират този подход много вълнуващ, защото здравия разум и цял куп изследвания върху животни показват, че ако намалите или елиминирате мутантния (вреден) протеин huntingtin, намалявате тежестта на симптомите при болестта на Хънтингтън.
Ранен лидер в областта на понижаването на хънтингтин протеина е биотехнологичната компания Ionis Pharmaceuticals. В продължение на десетилетия те разработват подход, наречен „антисенс олигонуклеотиди“ (ASO), които са силно модифицирани ДНК-подобни молекули.
Въз основа на успеха при опитите с животни, Ionis провежда първоначално проучване при 46 смели доброволци – пациенти с болест на Хънтингтън, започнало през 2015 година. Това малко проучване е предназначено, само за да се види дали лекарствения продукт, наречен HTTRx, е безопасен и дали лечението с HTTRx води до намаляване на производството на протеина на huntingtin в нервната система. Не можем да вземем проба от мозъчна тъкан, но можем да измерим нивата на мутантен протеин на хънтингтин в гръбначния флуид, който достига в мозъка. През декември 2017 г. Ionis и техният партньор Roche обявиха, че процесът е бил успешен. Забележително, никой от 46-те пациенти не е напуснал изследването, въпреки необходимите ежемесечни лумбални пункции, за инжектиране на медикамента в гръбначния флуид. И още по-забележително, лечението с HTTRx довежда до забележително намаляване на нивата на вредния Huntingtin протеин в гръбначния флуид. Наред с добрата новина от първия процес, Roche потвърди, че ще планира и ръководи следващия процес за проучване на HTTRx, който се преименува на RG6042.
Разбира се, както изследователите, така и общността на болестта на Хънтингтън, се интересуват от забавянето на развитието на симптоматиката при болестта на Хънтигнтън, а не от намаляването на вредния протеин в гръбначния флуид, но успешното проучване за безопасност на HTTRx включва само три месеца дозировка при 46 пациенти – това е твърде кратко и твърде малко, за да се каже дали лечението има някакъв ефект върху симптомите при болестта на Хънтингтън.

„GENERATION-HD1 ще започне в края на 2018 г., като първите пациенти ще бъдат записани в началото на 2019 година. То ще се проведе в 15 държави в целия свят „

Към момента знаем, че лекарството на Ionis/Roche намалява хънтингтин протеина и изглежда безопасно, това от което се нуждаем е голямо проучване при много по-голяма група хора – наречено фаза 3 – за да се определи дали RG6042 наистина забавя прогресията на болестта на Хънтингтън. На срещата на Европейската мрежа за борба с болестите на Хънтингтън (EHDN) през Септември Скот Шобел от Roche оповести официално за първи път предстоящото проучване- GENERATION-HD1.

Скот Шобел от Roche обявява официално предстоящото клинично проучване GENERATION-HD1 на пленарната среща във Виена.

GENERATION-HD1 ще започне в края на 2018 г., като първите пациенти ще бъдат записани в началото на 2019 г. То ще се проведе в около 80-90 специализирани клиники в 15 държави в целия свят. Това ще бъде едно много голямо проучване, в което ще участват 660 пациенти с проявени симптоми на болест на Хънтигнтън. В проучването ще участват пациенти, които са официално диагностицирани и имат клинични признаци и симптоми на болестта. Проучването ще включва плацебо група, която ще се състои от приблизително една трета от участниците. Тази група е абсолютно необходима, за да се предотврати плацебо ефекта – фактът, че участието в едно клинично изследване кара хората да се чувстват по-добре и дори да функционират по-добре, дори ако лекарството не работи. Другите две трети от участниците ще бъдат разделени на две групи, като и двете ще получават активното лекарство. Половината от лекуваната група ще получава лекарството всеки месец, а другата половина на всеки два месеца. Това е вълнуващо, защото може да позволи терапията да се поставя по-рядко, ако това се окаже еднакво ефективно с месечното дозиране. На всеки участник ще бъдат направени по 25 лумбални пункции за двете години в които ще трае проучването. Успехът или неуспехът на проучването ще бъдат определени в САЩ чрез скала за Общо Функциониране или на кратко TFC (Total Functional Capacity). Това е скала за оценка на функционирането, основана на оценката на способността на човек да изпълнява основни задължения вкъщи, на работа и в грижата за себе си.
В Европа проучването ще използва малко по-сложна мярка, наречена Обединена скала за оценка на заболяването (Unified Huntington’s Disease rating scale, или cUHDRS) Този резултат взема предвид по-широк кръг от симптоми при болестта, комбинирайки TFC, оценка за двигателните симптоми и някои когнитивни тестове.
В крайна сметка се очаква и двата резултата да се движат в същата посока, ако лекарството работи.
Не всеки пациент ще бъде записан, в първия ден от проучването, така че процесът, в който всеки участник участва в продължение на 25 месеца, ще отнеме около два пъти по-дълго, за да продължи, а може би и по-дълго, това означава че окончателните резултати от проучването не могат да се очакват преди 2022 година.
Това е огромна новина за общността. След многогодишна работа от стотици хора, най-накрая предстои ключово клинично проучване, което ще разкрие дали терапията с медикамента RG6042, може да забави прогресията на симптомите при болест на Хънтингтън. Това е една огромна надежда на цялата общност, но първите резултати от нея, ще са достъпни след не по-малко от 3-4 години, а ако те са наистина успешни, масовия достъп до терапията може да се очаква да бъде след 5-6 години.

1000 участници от цял свят присъстваха на пленарната среща на EHDN във Виена.

Какво обаче могат да правят пациентите на този етап?

За съжаление, една от най-разочароващите новини от срещата във Виена за европейската общност, беше че медикаментът Deotetrabenazine на фармацевтичната компания TEVA няма да се разпространява в Европа на този етап. Това е ново поколение медикамент, който както се подсказва от името му е подобрена формула на лекарството tetrabenazine, което се използва за терапията и овладяване на двигателните симптоми при болест на Хънтингтън. По-стария медикамент Tetrabenazine /TETMODIS/, който се използва в Европа от 30 години, е достъпен на българския пазар и одобрен за употреба, но за съжаление въпреки дългогодишните усилия на асоциацията все още не се реимбурсира за българските пациенти.

И така, въпреки липсата на медикаментозна терапия, пациентите с болест на Хънтингтън могат да полагат усилия да поддържат състоянието си. Един от основните фактори за доброто функциониране на пациентите е ежедневната физическа активност. Някои наблюдения показват, че ежедневната физическа активност включваща специални упражнения и тренировки може да намали значително двигателните симптоми при пациентите. Нека припомним, че Българска Хънтингтън Асоциация управлява социалната услуга „Център за хора с редки болести“ в София, където засегнатите могат да получават напълно безплатно помощ от медицински рехабилитатор, ЛФК специалист, клиничен психолог и социален работник. Центъра предлага и мобилни услуги, за хората с невъзможност да излизат от дома си.

Пациент изпълнява специализирани упражнения със система за рехабилитация във виртуална реалност в Център за хора с редки болести в град София.

Друг важен етап от необходимата дейност при засегнатите, са така неречените упражнения за гимнастика на мозъка. Известно е, че при засегнатите се нарушават, когнитивните функции, които включват внимание, памет и концентрация и чието влошаване води до дементни състояния. За да се забави този процес на влошаване е необходимо пациентите да бъдат насърчавани, още преди да се появят първите симптоми да се занимават с дейности, които тренират тези когнитивни функции. Това е възможно чрез различни упражнения и програми, като съществуват и компютърни програми, чрез които лесно могат да се съчетават двигателната и когнитивна рехабилитация. С такава програма за двигателна и когнитивна рехабилитация във виртуална реалност е снабден и Центъра за хора с редки болести, където пациентите с БХ могат да я използват напълно безплатно.

Важно е да се наблегне на това, че засегнатите трябва да полагат усилия за своето състояние самостоятелни или с активната помощ на близките си, тъй като терапията на това тежко заболяване, което е с многокомпонентна симптоматика, в никакъв случай не се опира до приема на едно хапче.

„Коктейл“ от медикаменти, двигателна рехабилитация и когнитивни упражнения са необходими на засегнатия от болест на Хънтингтън за да поддържа състоянието си.

Ние оставаме с вяра и надежда, че бъдещето пред засегнатите се очертава все по оптимистично и продължаваме да развиваме своята дейност в тяхна подкрепа. С положителни мисли ни оставя и активността на българските семейства, като най-малката участничка в 10 пленарна среща беше малката ни Вяра, която благодарение на метода на предимпантационната диагностика, ще живее без риск от унаследяване на заболяването.

EHDN 2018 Vienna Thursday

Малката Вяра, която е без риск от унаследяване на заболяването, благодарение на метода на предимплантационната генетична диагностика, беше най-малкия участник на пленарната среща във Виена.

Share