Уъркшоп „Психосоциална подкрепа за хора с редки болести в България-мисията възможна“

На 23 Септември от 16:15 часа в хотел Рамада, София, по време на Европейската Конференция за болестта на Хънтингтън, ще се състои първия уъркшоп на тема „Психо-социална подкрепа за хора с редки болести – мисията възможа“. На него хората с редки болести, ще имат възможност да разберат какви са най-новите им възможности за включване в проектите ExtraCareinRare и Психосоциалeн патронаж на Българска Хънтинтън Асоциация.
По време на уъркшопа ще бъдат дискутирани всички услуги предоствяни по проектите, както и правата на хората с редки болести да получават интегрирана грижа касаеща психосоциалната им рехабилитация. Ще бъде демонстрирана и представена и иновативната интерактивна система за неврокогнитивна рехабилитация NEUROFORMA, достъпна за първи път за българските пациенти чрез проекта ExtraCareinRare.

Каним всички хора засегнати от редки болести, да се участват в дискусията и уъркшопа, тъй като тяхното участие и мнение е ключово за работата ни. Очакваме обратна връзка и мнения за подобряване и обогатяване на дейностите касаещи психосоциалното благополучие на хората с редки болести и техните семейства тъй като знаем, че няма по-добър експерт от самия пациент!

Очакваме ви! 23 Септември (Събота) от 16:15 часа. Уъркшопа е без регистрация, упътване към залата ще намерите във фоайето на хотела.

Уъркшопа се осъществява благодарение на подкрепата на Новартис Фарма Сървисиз.

Share