Проект „Психосоциален патронаж за хора с редки болести“

 

Logo FSZ

 

 

 

 

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация” с партньор Национален Алианс за хора с редки заболявания, стартира проект:
„Психосоциален патронаж за хора с редки болести“ финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика в рамките на периода 15 април 2015 г. – 15 декември 2015 г.
Редките заболявания, засягат повече от 400 000 хиляди души в България. Повече от 80% от тях за съжаление са нелечими. Психическата и социална травма от диагнозата обаче, биха могли да се преодолеят!

Поради слабата разпознаваемост и липсата на лечение, редките болести са често пренебрегвани и дискриминирани, а хората страдащи от тях изолирани и поставяни в безизходна ситуация. Често до достигането на диагнозата води дългогодишен и трънлив път водещ от лекар на лекар от болница на болница, стопяващ бюджета и психиката на засегнатото семейство. Наличието на специализирани социални услуги фокусирани към потребностите на хилядите хора с редки заболявания в България, биха спомогнали успешно да се интегрират, живеещите с диагнозата „рядка“ болест. Специализираните социалните услуги са важни за подобряване на глобалната социална грижа за пациентите, изграждайки пътят им към интеграция чрез информираност, консултиране, овластяване, подсигурявайки зачитането на правата им и насърчаване на автономията им и грижещите се за тях, както и тяхната интеграция в общността. Не на последно място, специализираната социална услуга предоставя съществена връзка между медицински, административни и социални заведения от една страна и пациентите и техните семейства от друга.

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация” ще предоставя безплатно в периода Май-Ноември 2015 година:

1. Психологически консултации на пълнолетни лица, засегнати от рядко заболяване постоянно или временно живущи на територията на град София.
2. Консултации със социален работник на пълнолетни лица, засегнати от рядко заболяване постоянно или временно живущи на територията на град София.

Консултациите ще се предоставят в семейната среда на потребителите, с които е сключен договор, като за целта психолога и социалният работник ще посещават потребителя в неговият дом по предварително уговорен график.
Във връзка с иновативната социална услуга предоставяна по проекта, ще бъде създаден Наръчник за психосоциална подкрепа на хора с редки болести, в чието изграждане ще се включат потребителите на социалните услуги и техните семейства, екипът предоставящ психологическите и социални консултации и специалисти от Института по социални дейности и практики (ИСДП) в град София.

За да кандидатствате за ползване на социалните услуги предоставяни по проекта, моля свържете се с нас:

Българска Хънтингтън Асоциация, info@huntington.bg, 0886390679
Национален Алианс на хората с редки болести, tomov@raredis.org , 0888323748

Share