Център за хора с редки болести

“Център за хора с редки болести” е специализирана социална услуга, която предоставя медицинска рехабилитация, лечебна физкултура и масаж, психологическо консултиране, психо социална подкрепа и иновативна двигателна и когнитивна терапия във виртуална реалност. За хора с невъзможност да излизат от дома си, с тежки увреждания се предоставя и услугата мобилен „Център за хора с редки болести“ чрез който се осигуряват домашни грижи от подготвени специалисти – рехабилитатор, ЛФК специалист, психолог, социален работник. Услугите се предоставят безплатно за записани потребители, като обикновено има условие за представяне на валидно решение на ТЕЛК, но в някои случаи е необходима само актуална медицинска Епикриза на желаещия да се запише. Към момента услугите се предлагат само на лица над 18 години, възможно е семейно консултиране при случаи на рядко заболяване при дете.

Център за хора с редки болести се намира на адрес бул. Генерал Данаил Николаев 26 (УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“) в град София.

Не се колебайте да се свържете с нас, на разположение сме за информация и записвания всеки работeн ден между 10:00 и 17:00 часа. Телефон за контакти: 0876510846, email: info@huntington.bg

Център за хора с редки болести

Share