Кои сме ние?

Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ е неправителствена организация с обществено полезна цел. До неговото създаване доведе срещата между специалисти от областта на социалните науки и семейство, засегнато от болест на Хънтингтън. Болест на Хънтингтън е рядко, наследствено, нелечимо, невродегенеративно заболяване. В последствие към Сдружението се присъединиха много други засегнати от заболяването Български семейства. Сдружението цели подобряването на качеството на живот на засегнатите, подкрепата на болните и техните семейства по всякакъв възможен начин, подобряване на медицинската грижа, която получават и създаване на информираност в обществото.

 

Нашата визия

Българско общество без болест на Хънтингтън!

 

Нашата мисия

Нашата мисия е защита на правата на хората страдащи от болест на Хънтингтън и техните семейства в България. Под това разбираме достъпа до лечение, грижа и специализирани социални услуги за болните и техните семейства. Средствата за постигане на целите ни, включват ангажираност и разбиране на проблема от страна на партньорска мрежа в България, имаща отношение към него и повишаване информираността на широката общественост относно заболяването и неговите последствия. Непреки цели на нашата организация са създаването на информирана среда за толерантност сред населението, относно естеството, профилактиката и последствията на наследствените заболявания като цяло.

 

Информация за Сдружението

Наименование: Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“

Абревиатура: БХА

БХА е организация в обществена полза, вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, под номер 20140618002, към Министерството на правосъдието.

БУЛСТАТ: 176658639

Съдебна регистрация: Решение № 1 на Софийски Градски Съд на 25.02.2014 г. (Ф.Д. № 83/2014)

Представител: Константин Йоргос Економидис – Председател на УС

Share