Статистика

 

За съжаление към момента в България няма съставени официални бази данни, относно това колко често срещано е заболяването в родината ни. Една от основните цели на нашата Асоциация е да се стимулира научно-изследователската дейност касаеща заболяването, да се състави официален регистър на заболяването което би позволило периодични анализи и справки за състоянието на лицата, страдащи от болест на Хънтингтън в България.

По данни публикувани в DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition), заболеваемостта в международен план е 2.7 души на 100,000 население, докато в  Европа, Съединените Щати и Австралия тя е завишена до  5.7 души на 100.000 население. В България се очаква от това заболяване да страдат приблизително между 400 и 500 души.

Изследователите са установили, че има взаимоотношение между възрастта на настъпване на заболяването и броя ЦАГ повторения налични в мутиралия ген, отговорен за заболяването. Те изхождат от това, че здравите хора имат по-малко от 35 повторения на ЦАГ, докато хората с повече от 39 повторения развиват болестта като възрастни, а в редки случай при индивиди с 60 или повече повторения, болестта настъпва още преди двадесетата година под по-тежка форма.

Share