Симптоми

 

Появата на първите симптоми е с различна характеристика при всеки отделен пациент, като варира от човек на човек и се различава дори в рамките на членовете на едно семейство. В повечето случай психичните симптоми предшестват физико-моторните (които включват нестабилна походка и неволеви движения). Симптомите на заболяването на психично ниво могат да се разделят на две основни групи: емоционално-поведенчески и когнитивни разстройства. Заболяването изостря някои страни от характера на индивида, които го правят раздразнителен, неспокоен, дори агресивен, а след това може да се стигне до апатия с тенденция към изолиране от другите и накрая до депресия. Болният губи способността да се концентрира, лесно забравя новопостъпила информация, не успява да организира ежедневието си и дори прости и рутинни задачи се превръщат в проблем.

Симптомите обичайно се появяват между 30- и 50-годишна възраст и се влошават за период от 10 до 25 години. Важно е да се отбележи, че съществува и разновидност на заболяването с ранно начало, която е много по-рядка, при която симптоматиката може да настъпи още преди 20-годишна възраст и е като цяло с по-лоша прогноза.

 

Основни симптоми

 

Неврологични Психични Когнитивни
Хорея;
Дистония1;
Ригидност;
Забавени движения;
Аномална стойка на тялото;
Нарушения в движенията на очите;
Разстройство на говора;
Загуба на тегло;
Загуба на мускулна маса;
Епилепсия.
Депресия;
Дисфурия;
Ажитация, раздразнителност, апатия, тревожност, дисинхибиция и еуфория;
Халюцинации2;
Отклоняващо се двигателно поведение;
Агресивно поведение;
Хиперсексуалност;
Параноидни подозрения;
Лъжене;
Желание за кражба;
Загуба на интерес към външния вид;
Мутизъм.
Деменция3;
Дефицит в ученето;
Трудно запаметяване;
Екзекутивни проблеми;
Планиране напред;
Превключване към ментални задачи;
Разпознаване на модели;
Разпознаване на лица.

1 Неврологично разстройство на движенията, при което има мускулни контракции и неволеви движения на крайниците.

2 Заблуди.

3 Деменцията при Болестта на Хънтингтън спада към т.н. „подкорови деменции“, заедно с Болестта на Паркинсон. Заболяването започва с подкорова атрофия, която прогресира до генерализирана атрофия на главния мозък и особено на челните дялове.

Share