Публикации

ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С БОЛЕСТ НА ХЪНТИНГТЪН

Въведение
Болестта на Хънтингтън (БХ) е наследствено, автозомно-доминантно, невродегенеративно заболяване, което най-често засяга хора между 35 и 50 годишна възраст (12,14). Честотата на разпространение на болестта в европейските страни е от 1.6 до 9.95 на 100000 души от населението. Заболяването се характеризира с прогресиращи двигателни, когнитивни и психиатрични нарушения.

Прочети повече >>>

Share