Наследственост

 

Заболяването се среща еднакво често и при двата пола. Болест на Хънтингтън е автозомно-доминантно заболяване, което означава, че децата на болен родител са изложени на 50% риск от унаследяване на заболяването в зряла възраст без значение от пола им. Ако болестта се появи в детска възраст, тя по-принцип прогресира по-бързо, като с хореичните хиперкенези, деменция и мускулна ригидност, често се наблюдават и епилептични припадъци. Тази форма на заболяването се нарича Ювенилна и се проявява до 20 годишна възраст.

Share