Диагностика

 

Диагнозата се базира на невроизобразяващи методики (KAT и MPT). Потвърждаване на диагнозата се прави чрез генетичен анализ. При двойки, които искат да станат родители в чиито семейства има предистория на заболяването е възможно да се извърши предимплантационна генетична диагностика и да се осъществи ембриотрансфер на плод, които няма генетичната мутация, причиняваща заболяването.

Генетичният (ДНК) тест за определяне на наличието на мутацията на гена, причиняващ болестта на Хънтингтън служи, както за потвърждаване на диагнозата при хора, проявили симптомите на заболяването, така и като прогностичен инструмент при асимптоматични хора, имащи повишен риск от заболяване.

За повече информация, относно това, къде можете да направите този тест в България, моля свържете се с нас.

Share