Болест на Хънтингтън

Рядкото заболяване болест на Хънтингтън (хорея на Хънтингтън) е наследствено, генетично заболяване, водещо до прогресивна дегенерация на нервни клетки в определени области на мозъка. Разпадът на нервните клетки довежда до редица нарушения, включващи неконтролируеми движения (хорея), когнитивен дефицит, емоционални нарушения и разнообразна психиатрична симптоматика.

 

История

10510290_914988791860336_1610957300_n

 

Болестта на Хънтингтън получава своето наименование от д-р Джордж Хънтингтън. Лекарят от Лонг Айланд пръв публикува подробен научен труд наречен „Относно хореята“ през 1872, посветен на заболяването, което той нарича наследствена хорея. Той е наблюдавал резки, неволеви движения на тялото, които наподобяват танц. Хорея идва от гръцката дума „хорос“, означаваща танц. Дълго време заболяването се е наричало Хорея на Хънтингтън, но поради това, че неволевите движения са само един от основните симптоми на заболяването, по-късно то започва да се нарича болест на Хънтингтън. Въпреки че д-р Д. Хънтингтън е първият публикувал научен труд за заболяването, то е споменавано в исторически сведения от Средновековието, което придава достоверност на възгледа, че болестта на Хънтингтън не е съвременно заболяване, а датира от древността.

Share